ABOUT US

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยเราจะสรุปภาพยนตร์ที่น่าสนใจในช่วงนี้ให้ท่านที่ไม่มีเวลาดูหนังเพราะระยะเวลาในการดูไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ดังนั้นเว็บนี้เราจะจัดทำขึ้นเพื่อให้กับคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปดูภาพยนตร์ แต่ท่านสามารถมาอ่านได้ ซึ่งจะสรุปช่วงเวลาที่น่าสนใจแต่ก้ไม่ใช่เป็นการตัดประเด็นสำคัญออกไป

ภาพยนตรืในไทยที่หลายคนสนใจและภาพยนตร์ต่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้ยอดขายตั๋วนั้นสูงมากยิ่งเป็นภาพยนตร์ที่น่าติดตามยิ่งมีคนสนใจเยอะแต่สำหรับคนวัยทำงานแล้วเป็นเรื่องยากที่จะหาเวลาไปดูหนังดังนันเว็บไซต์นี้เราจัดทำขึ้นเพื่อคนที่ต้องการอ่านสรุปหรือการสปอยหภาพยนตร์